คทาเสียงเสนาะ [US5,746,640]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อกวัดแกว่งคทาจะเกิดเสียง เพราะอากาศจะผ่านรูเล็กๆ ที่เจาะไว้เข้าไปในช่องที่ปลายด้านหนึ่ง ส่วนอีกปลายหนึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้เสียงก้อง