ไม้แร็กเก็ตพับได้ [US 5,749,574]  Abstract    Fulltext

abstractไม้แร็กเก็ตนี้สามารถถอดออกเป็นชั้นและประกอบกลับใหม่ได้ เพราะปลายนบของส่วนที่เป็นด้ามถือ ทำเป็นง่ามสำหรับสอดเข้าไปในร่องของปลายล่างของหน้าแร็กเก็ต และมีป่มล็อกให้ด้ามถือกับหน้าแร็กเก็ตยึดติดกัน