ตะกร้อ [US 5,566,937]  Abstract    Fulltext

abstractผิวของลูกตะกร้อมีความยืดหยุ่นและนิ่มแต่กระเด้งได้ดี เพราะสานด้วยวัสดุสองชนิดที่มีคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่นและยืดหด