ผ้าอ้อมนก [US5934226]  Abstract    Fulltext

abstractผ้าอ้อมนี้ใช้สะดวก เพราะมีช่องสำหรับสอดปีกทั้งสองข้างและส่วนหาง เมื่อสวมเข้ากับตัวนกและคาดแถบยางยืดกับลำตัวด้านบน จะทำให้ผ้าอ้อมไม่หลุดจากตัวนก แต่นกจะสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้ นอกจากนี้ยังมีห่วงสำหรับคล้องสายล่าม เพื่อจำกัดขอบเขตการเคลื่อนที่ของนกด้วย