เครื่องมือลบรอยสัก [US 2008/0,071,332 A]  Abstract    Fulltext

abstractการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวลงบนผิวหนังที่ถูกแสงเลเซอร์ ขณะลบรอยสักจะช่วยป้องกันมิให้ผิวหนังบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส ซึ่งนอกจากจะช่วยไม่ให้เกิดแผลเป็นเนื่องจากผิวหนังไหม้แล้ว ยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนการใช้เตตร้าฟลูออโรมีเทนเป็นสารลดความร้อน