การสลายพลังเฮอริเคนด้วยซุปเปอร์โซนิค [WO 2008/94,226]  Abstract    Fulltext

abstract : โซนิคบูมที่เกิดขึ้นจากการบินเข้าในในใจกลางพายุด้วยความเร็วสูงของเครื่องบิน จะทำให้ความกดอากาศในบริเวณตาพายุสูงขึ้น ซึ่งจะขัดขวางการยกตัวลอยขึ้นของมวลอากาศร้อน จึงทำให้ขนาดและความแรงของพายุลดลง