เข็มขัดนิรภัย [US 4,518,173]  Abstract    Fulltext

abstract : เข็มขัดนิรภัยมีห่วงกลางยึดสายเข็มขัด 3 เส้น ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของเข็มขัดเส้นหนึ่งยึดกับขอบประตูด้านบน และอีกเส้นหนึ่งยึดกับขอบล่าง ส่วนเส้นที่สามยึดกับขอบด้านในของที่นั่ง ซึ่งมีตัวล็อคป้องกันมิให้สาย เข็มขัดยืดออกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ