ไข่เทียม [WO 86/05,362]  Abstract    Fulltext

abstractไข่แดงเทียมประกอบด้วยโปรตีนที่ละลายน้ำ ร้อยละ 88 โดยน้ำหนัก น้ำตาลแลคโตส ร้อยละ 10 และ emulsifier นอกจากนี้ยังมีน้ำมันหรือไขมัน ผสมให้เข้ากันเป็นอิมัลชั่นที่มี pH 7.0-9.5 ส่วนไข่ขาวเทียมจะมีโปรตีนเพียง ร้อยละ 7-15 เท่านั้น