อุปกรณ์ช่วยโอบอุ้มทารก [US 4,538,310]  Abstract    Fulltext

abstractอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ส่วนพยุงหลังของทารกและแขนที่ขยับให้โอบเด็กทารกกระซับกับส่วนพยุงหลังได้ นอกจากนี้ ยังมีมอเตอร์ช่วยให้แขนเคลื่อนไหวไปมาได้เอง ทำให้ทารกมีความรู้สึกคล้ายกับถูกคนอุ้ม