สารกำจัดแมลงสาป [JP Kokai. 61-215,301]  Abstract    Fulltext

abstract : สารที่ใช้กำจัดแมลงสาป คือ ethyl (2E, 4E)-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate คุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตและทำให้แมลงสาปเป็นหมัน ใช้ผสมกับสารที่เมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นควัน เช่น ascorbic acid hydroxyammonium oxalate หรือ glucono-delta-lactone.