เครื่องกำจัดฝุ่นชอล์กออกจากแปรงลบกระดาน [WO 86/04,302]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อวางแปรงลบกระดานคว่ำลงบนตะแกรงที่อยู่บนถาด ปิดฝาตู้และหมุนคันโยกให้แปรงขยับ ชอล์กจะหลุดออกจากแปรงตกลงบนถาด โดยไม่ฟุ้งกระจาย