เก้าอี้สำหรับกระตุ้นระบบกล้ามเนื้อและกระดูก [WO 2010/043,955]  Abstract    Fulltext

abstractเก้าอี้ยืดหยุ่นตัวนี้ช่วยในการกระตุ้นระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โดยเฉพาะกระดูกสันหลังส่วนเอวและสะโพก ควรค่อยๆปรับความกว้างและความถี่ในการเคลื่อนไหวทีละน้อย จะช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกดีขึ้น อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุรอบตัว เช่น สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือได้