เครื่องมือช่างสารพัดประโยชน์ [US 5,033,140]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องมือนี้สามารถใช้เป็นค้อน ไขควง คีม หรือที่ตัดลวดได้ตามความต้องการ