เทปติดพื้นที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เมื่อมีคนหรือวัตถุเคลื่อนผ่าน [US 9,422,925]  Abstract    Fulltext

abstractอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งมีลักษณะเป็นเทปบางใส ประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ ได้แก่ลวดไฟฟ้านาโน วัสดุเพียโซอิเล็กทริกส์ เช่น แบเรียมไททาเนต วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เช่น บิสมัธเทลลูไรด์ และเคลือบด้วยชั้นกราฟีน สามารถแปะติดกับพื้นในสถานที่ที่มีคนหรือวัตถุเคลื่อนที่อย่างหนาแน่น และเชื่อมต่อกับแผงสำหรับประจุไฟฟ้าหรือปล่อยประจุไฟฟ้าบนผนังเพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้งานต่อไป เมื่อมีการเคลื่อนที่ของคนหรือวัตถุบนพื้นทำให้เกิดแรงกดหรือความร้อน วัสดุเพียโซอิเล็กทริกส์หรือวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์เปลี่ยนแรงกดหรือความร้อนบนพื้นให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้