กรรมวิธีผลิตฟิล์มที่มีสารต้านจุลินทรีย์ธรรมชาติอยู่ในโครงสร้าง พอลิเมอร์ สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบแอคทีฟ [WO 2012/123,901]  Abstract    Fulltext

abstractการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟสำหรับบรรจุปลาแซลมอลสดแช่เย็น ซึ่งในโครงสร้างพอลิเมอร์มีสารต้านจุลินทรีย์ธรรมชาติ (ไธมอล) กรรมวิธีประกอบด้วย 1) อัดรีดส่วนผสมระหว่างสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ได้เม็ดพลาสติก 2) อัดรีดเพื่อขึ้นรูปแผ่นฟิล์มพลาสติก 3) อัดรีดร่วมเพื่อผลิตฟิล์มพลาสติก 3 ชั้้น โดยให้ชั้นที่มีสารต้านจุลินทรีย์ในโครงสร้างเป็นชั้นที่สัมผัสเนื้อปลา บรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์นี้จะช่วยยืดอายุการเก็บปลาแซลมอลได้