อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดหนังสือ [KR 100,984,021]  Abstract    Fulltext

abstractอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดหนังสือมีลักษณะเป็นตู้ซึ่งมีประตูเปิดด้านหน้าสำหรับใส่หนังสือ พร้อมหน้าต่างกระจกเพื่อให้มองเห็นภายในตู้ได้ เมื่อใส่หนังสือเข้าไปภายในตู้ ตัวเครื่องจะมีระบบที่ช่วยในการจัดวางหนังสือและหมุนกลับด้านของหนังสือเพื่อให้สามารถฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ (disinfectant) ได้อย่างทั่วถึง มีส่วนควบคุมการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อและระบบหมุนเวียนอากาศ ซึ่งอุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้งานในห้องสมุด ร้านเช่าหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียน และสถานที่ที่มีผู้ใช้งานหนังสือเป็นจำนวนมาก และอาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น เชื้อโรคจากน้ำลายของผู้อ่านหรือจากอาหาร ทั้งราและแบคทีเรีย