วิธีการผลิตกาวน้ำลดการปลดปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ [US 2006/0,128,840]  Abstract    Fulltext

abstractกาวน้ำนี้ผลิตจากแป้งที่ได้จากพืช เช่น แป้งข้าวโพด แป้งมันฝรั่ง แป้งสาลี ที่มีปริมาณ อะไมโลส (Amylose) 30-60% ใช้สำหรับติดไม้ วัสดุลิกโนเซลลูโลส หรือใช้ในการทำแผ่นไม้อัด ไม้ ลามิเนต ซึ่งกาวนี้จะช่วยลดการปลดปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์สู่บรรยากาศได้ โดยมีปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ที่ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศน้อยกว่า 0.1 ppm และอาจลดลงได้จนถึงน้อยกว่า 0.01 ppm