น้ำยายืดอายุผักและผลไม้ [US 6,749,875 B2]  Abstract    Fulltext

abstractน้ำยายืดอายุผักและผลไม้ประกอบด้วยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่น แอนโทไซยานิดินรวมกับกรดแอสคอร์บิค อิรีโธร์บิค หรือ อัลฟ่า ไลโปอิค ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์และบักเตรีที่ทำให้ผักและผลไม้เน่าเสีย