การขจัดระเบิดด้วยรา [US20060030025A1]  Abstract    Fulltext

abstractเชื้อราจะย่อยสลายวัตถุระเบิดได้ เมื่อสปอร์ในแคปซูลที่ผสมอยู่กับวัตถุระเบิดเจริญเป็นเชื้อรา เพราะได้รับความชื้นทางไส้ที่สอดไว้กับเชื้อประทุ หรือกล่องบรรจุเสื่อมสภาพ