รองเท้า [WO 87/03,789]  Abstract    Fulltext

abstractรองเท้านี้ปรับความนุ่ม-แข็งได้โดยการอัดหรือปล่อยลมเข้าพื้นรองเท้า ทางรูที่ส้นรองเท้า