ระบบล็อคเบรครถยนต์เพื่อกันขโมย [WO 85/04,845]  Abstract    Fulltext

abstractระบบป้องกันการขโมยรถยนต์นี้จะส่งสัญญาณเตือน พร้อมทั้งล็อคเบรกและกันการจุดระเบิดเพื่อเดินเครื่อง เมื่อถูกกระตุ้นเพียงเล็กน้อย