น้ำยากันสนิมสำหรับเครื่องจักรทำไส้กรอก [WO 86/05,955]  Abstract    Fulltext

abstractน้ำยานี้มีส่วนประกอบของฟอสเฟตซึ่งใช้ป้องกันสนิม สามารถใช้กับเครื่องจักรทำอาหารโปรตีน เช่น ไส้กรอก ได้เพราะน้ำยานี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ