เตารีด [US 4,536,641]  Abstract    Fulltext

abstractอุปกรณ์นี้ควบคุมอุณหภูมิจะควบคุมการไหลของไฟฟ้าในวงจรของส่วนทำความร้อน เพื่อให้เตารีดร้อนอย่างต่อเนื่อง และป้องกันมิให้ความร้อนสูงเกินความต้องการ เพราะอุปกรณ์ควบคุมไม่ทำงานได้ด้วยตัดกระแสไฟฟ้าของฟิวส์โลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าอุณหภูมิที่ขึ้นสูงผิดปกติของเตารีด