การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์สำหรับผลิตไฮโดรเจน [US 6,395,521]  Abstract    Fulltext

abstractการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กที่ต้องการแสงสว่างและอากาศในการเจริญเติบโต และ บักเตรีที่สามารถสังเคราะห์แสงได้โดยไม่มีอากาศร่วมกัน เพื่อผลิตไฮโดรเจน ในถังทรงสูงสองใบที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใสซ้อนกัน โดยมีช่องให้ของเหลวเลี้ยงเชื้อไหลผ่านถึงกันได้ และมีเครื่องกวนที่ก้นถัง เพื่อให้สาหร่ายและบักเตรีไหลวนเวียนและได้รับแสงสว่างจากด้านข้างอย่างทั่วถึง จะทำให้ผลิตไฮโดรเจนได้มาก