การทำฟิล์มที่ย่อยสลายได้จากวุ้น [US 7,067,568]  Abstract    Fulltext

abstractฟิล์มที่เหนียวแต่ย่อยสลายได้นี้ทำด้วยวุ้นจากส่าหร่าย โดยใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติกไซเซอร์ และทำให้ใสด้วยโพลีไวนิล แอลกอฮอล์ ส่วนคุณสมบัติความยืดหยุ่นและการกันการซึมผ่าน ใช้ยางธรรมชาติเป็นตัวช่วย