วิธีการทำอัญมณีสังเคราะห์จากเถ้ากระดูก [US 2004/0,031,434]  Abstract    Fulltext

abstractเทคโนโลยีการนำเถ้ากระดูกของสัตว์หรือมนุษย์มาผลิตเป็นเพชร โดยวิธีการนำคาร์บอนจากเถ้ากระดูกมาสังเคราะห์ ผ่านกระบวนการระเหิดให้เกิดเป็นผลึกเพชร จากนั้นจึงขัดเจียระไนให้สวยงาม