กระเป๋าเดินทาง [US 4,524,482]  Abstract    Fulltext

abstractกระเป๋าเดินทางนี้มีล้อเลื่อนที่ติดอยู่มุมด้านล่างของกระเป๋าสามารถยื่นออกมาหรือหดกลับเข้าที่ได้และด้ามจับสำหรับลากกระเป๋าที่อยู่ตรงข้ามกับล้อนี้พับเก็บได้