คำตอบ

หากต้องการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือกังหันลม สามารถใช้แบตเตอรี่รถยนต์ได้ แต่อายุการใช้งานจะสั้นจึงไม่คุ้มค่า แบตเตอรี่ที่ออกแบบมาสำหรับสตาร์ตรถยนต์นั้น หากถูกใช้จนหมด (หรือใกล้หมด) ก็จะเสื่อมอย่างรวดเร็ว เช่น อาจใช้ได้แค่ 15 ครั้ง (แทนที่จะใช้ได้ 150 ครั้ง) เนื่องจากแผ่นธาตุที่เป็นขั้วแบตเตอรี่บางมากและมีรูพรุนสูงเพื่อให้จ่ายกระแสไฟได้มากในคราวเดียวกัน ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้จนหมด โดยสรุปคือ ไม่ควรนำแบตเตอรี่สำหรับสตาร์ดรถยนต์มาใช้เป็นแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานเป็นเวลานาน เช่น การเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือลม

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีวัสดุ. ฉบับที่ 76, มกราคม – มีนาคม 2558. หน้า 70.