คำตอบ

อินนูลิน จัดเป็นสารพอลิแชคคาไรด์ชนิดหนึ่ง เป็นสารทดแทนไขมันที่ให้พลังงานต่ำประมาณ 1-1.2 แคลอรี่/กรัม และทำหน้าที่เป็นสารทดแทนน้ำตาล  ซึ่งอินนูลินนั้นถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นสารพรีไบโอติก  จึงนิยมนำอินนูลินไปใช้ในอาหารพวกโยเกิร์ต ชีส ขนมหวานแช่แข็ง วิปปิ้งครีม เนื้อปรุงรสโดยอินนูลินจะช่วยเพิ่มมวลสารแก่อาหาร  ปัจจุบันพบว่ามีการนำอินนูลินผสมกับสารคาร์ราจีแนนซึ่งเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ชนิดหนึ่ง แล้วนำไปใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมหวานเสริมกับสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พรพิมล ม่วงไทย.  มุมมอง...ความหลากหลายของสารทดแทนไขมัน.  วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย.  ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, (กันยายน-ธันวาคม) 2553, หน้า 10.