คำตอบ

การป้องกันแสงแดดด้วยแว่นตา ไม่จำเป็นต้องเป็นแว่นตาที่ราคาแพง เพราะประสิทธิภาพในการป้องกันยูวีแตกต่างกันไม่มาก จะแตกต่างๆเพียงสไตล์การออกแบบเท่านั้น ซึ่งแว่นตากันแดดที่ดีจะเป็นแว่นที่คาดมาถึงด้านข้าง และมีการ์ดด้านบนเพื่อป้องกันแสงแดด การใช้แว่นกันแดดมีประโยชน์มาก หากแสงแดดมาจากด้านหน้า แว่นกันแดดจะปกป้องได้ดี

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ณัฏฐา รัชตะนาวิน. สารกันแดดใช้ปลอดภัย. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 37,ฉบับที่ 444(เมษายน) 2559 , หน้า 23.