คำตอบ

- สมุนไพรไทยหลายชนิดมีสารสกัดที่เหมาะกับการผลิตเครื่องสำอางได้ดี คือว่านหางจระเข้, ใบชา, ว่านพญายอ, ว่านเปลือกปลาหมอ, ว่านกวาวเครือขาว, ดอกอัญชัญ และแตงกวา 
ตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ แอลกอฮอล์ น้ำ น้ำมันและโพรพิลีนไกลคอลแต่สมุนไพรบางชนิดอาจต้องใช้ตัวทำละลายผสมกัน 2 ชนิดได้ 
- กระบวนการสกัดสารจากสมุนไพรนั้นไม่ยุ่งยาก เช่นสารสกัดว่านหางจระเข้ วิธีสกัดจะใช้เนื้อวุ้นใส ๆ ของว่านหางจระเข้ประมาณ 1 กิโลกรัม นำไปปั่นจนละเอียด แล้วจึงเติมโพรพิลีนไกลคอล ปริมาณ 1 กิโลกรัม กวนจนเข้ากัน ปิดฝาภาชนะให้สนิทตั้งทิ้งไว้ 3 เดือน ก็จะได้สารละลายใสไว้ใช้งาน สำหรับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ จะใช้วิธีการคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที่ชนิดและประมาณของตัวทำละลาย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เดือนเด่น นาราศิริฤกษ์. สารคดีชุด 30 ปี กระทรวงวิทย์ คิดเพื่อคนไทย. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  2552, หน้า 17. (602 ด 6115 2552)