คำตอบ

รอยแตกร้าวของคอนกรีต โดยทั่วๆไปแล้ว รอยแตกมีสาเหตุหลักๆมาจาก การยึดรั้ง (ภายใน และภายนอก) ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณคอนกรีต ซึ่งมักจะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างรวมกัน ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่สามารถลดการแตกร้าวมีดังต่อไปนี้
1. เลือกประเภทของรอยต่อ และกำหนดตำแน่งรอยต่อที่เหมาะสม ไม่ควรเทพื้นคอนกรีตเป็นบริเวณกว้างจนเกินไป 
2. การเทคอนกรีตในปริมาณมาก ควรแบ่งการเทให้มีจำนวนที่พอเหมาะ และรูปแบบการเทควรปฏิบัติตามที่สถาบันคอนกรีตอเมริกันแนะนำไว้คือ ให้ทำการเทคอนกรีตเป็นแถวยาว
3. น้ำในส่วนผสมคอนกรีตมากเกินไปหรือการเทคอนกรีตที่ไม่ถูกวิธี อาจจะก่อให้เกิดการหดตัวผิวแห้ง โดยที่ผิวหน้าด้านบนของคอนกรีตแห้งเร็วกว่าผิวด้านล่าง ก่อให้เกิดแรงตึงผิว การหดตัวที่แตกต่างกัน อาจทำให้แผ่นพื้นที่ขอบด้านบนโค้งงอ 
4. ตำแหน่งเหล็กเสริม เฉพาะพื้นคอนกรีตชนิดวางบนดินเท่านั้นตำแหน่งเหล็กเสริมควรจะวางอยู่ด้านบนโดยมีลูกปูนหนุนอยู่ด้านล่าง สำหรับพื้นคอนกรีตที่วางเหล็กเสริมไว้ยังตำแหน่งกึ่งกลางความหนาพื้น จะทำให้การควบคุมรอยแตกร้าว ไม่มีประสิทธิภาพและหากงานก่อสร้างเป็นพื้นโกดัง รับน้ำหนักมาก การเสริมเหล็กควรจะเสริมสองชั้น
5. ระบบรองรับพื้น ในกรณีใช้ดินเป็นส่วนโครงสร้างรับน้ำหนัก ให้ทำการบดอัดเป็นชั้นๆ ตามกรรมวิธีการบดอัดดิน และไม่ควรถมดินสูงแล้วบดอัดเฉพาะชั้นสุดท้าย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิทธิชัย พิริยคุณธร. รอยแตกร้าวที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นคอนกรีต. วิศวกรรมสาร. ปีที่ 67 ฉบับที่ 3 (พ.ค-มิ.ย) 2557, หน้า 37-38