คำตอบ

1.ให้ข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้า เช่น ชื่อ ราคา ชนิด บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทส่งออก เป็นต้น
2.ใช้สำหรับบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบัตรผู้ป่วย ป้ายข้อมือผู้ป่วย บัตรเงินสด ซึ่งภายในรหัสจะระบุประวัติของบุคคลเจ้าของบัตรหรือแม้กระทั่งพาสปอร์ตที่สามารถใส่รายละเอียดส่วนบุคคล ลายนิ้วมือและการสแกนม่านตาได้ด้วย เป็นต้น
3. ใช้ในบัตรเข้าร่วมงาน เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ รหัสประจำตัวผู้ร่วมงาน ห้องบรรยายสำหรับผู้บรรยายหรือข้อมูลรายละเอียดของงาน
4. ใช้ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือเป็นตั๋ว เช่น คูปองส่วนลดในนิตยสาร ที่ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพรหัสแล้วนำไปใช้ได้ที่ร้าน
5. ติดฉลากผักผลไม้ในซุปเปอร์มาร์เก็ต
6. นำวีดิโอโฆษณามาใช้กับรหัสคิวอาร์ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่จับกลุ่มวัยรุ่น เพราะปัจจุบันเด็ก ๆ ไม่ได้ใช้เวลาดูโทรทัศน์นานเหมือนแต่ก่อน แต่กลับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

QR Code. วารสารการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์. 2554, ปีที่ 23, ฉบับที่ 96, หน้า 30-31.