คำตอบ

1. งานสำหรับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ เช่น ใช้เป็นวัสดุป้องกันประเภท geo-composite ในส่วนเก็บกากกัมมันตภาพรังสี และสามารถผสมกับวัสดุอื่นเพื่อใช้ในอุปกรณีป้องกันร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากกัมมันตรังสี

2. งานเสริมแรงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง เช่นใช้เป็นวัสดุก่อสร้างสามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งและมีความทนไฟที่ดี

3.วัสดุเชิงประกอบในงานพลาสติก เช่น ใช้เป็น geotextile วัสดุต้านทานการกัดร่อน โฟมพลาสติกร่วมกับโฟม PU ใช้ในแผ่นเทปกาวเชื่อมสองหน้าระหว่างวัสดุสองแผ่น

4.การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ใช้ในงานตัดเย็บและกระสอบที่ต้องใช้งาน ณ อุณหภูมิสูงได้ เช่นถุงใส่ตัวกลางที่มีความร้อน ถุงกรองที่ต้องทนสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนจากสารเคมีสูง เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์. ใยบะซอลต์ จากวัตถุดิบราคาถูกแต่คุณสมบัติเป็นเลิศ. ไส้กรองเซรามิก คอมโพสิตสำหรับการกรองน้ำดื่ม. เซรามิกส์. ปีที่ 20, ฉบับที่ 47 (กันยายน-ธันวาคม) 2559, หน้า 35.