คำตอบ

ตัวยาที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่พบได้ทั้งในยาดม ยาหม่อง และน้ำมันหม่อง ได้แก่ เมนทอล (menthol) การบูร หรือพิมเสน ซึ่งทั้งยาดม ยาหม่องและน้ำมันหม่อง มักจะมีตัวยาทั้ง 3 นี้แตกต่างกันแล้วแต่ตรายี่ห้อหรือสูตรตำรับของผู้ผลิตแต่ละราย นอกจากตัวยาสำคัญทั้ง 3 ชนิดแล้ว ยังมีการผสมตัวยาอื่น ๆลงไปเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันยูคาลิปตัส นอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์หลายชนิดก็นำสมุนไพรมาผสมปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอม มีลักษณะจำเพาะของผลิตภัณฑ์ เช่น ยาดมส้มโอมือ ที่นำผลของส้มโอมือ กานพลู อบเชย มะลิ ฯลฯ มาผสมในสูตรตำรับ ทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิรัตน์ ทองรอด. ยาดม ยาหม่องและน้ำมันหม่อง. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 36, ฉบับที่ 423 (กรกฏาคม) 2557, หน้า 34-35.