คำตอบ

มะเฟืองมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากมะเฟืองมีคุณสมบัติในการต้านออกซิเดชันสูง มีสารกลุ่มโพลีฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันมาก โดยสารสำคัญในกลุ่มนี้ที่พบในมะเฟือง ได้แก่ กรดแอสคอบิก อีพิคาทีชิน และกรดแกลลิกในรูปของแกลโลแทนนิน สารสำคัญที่แสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชันจากมะเฟืองคือ โพรแอนโทไซยาไนดินในรูปของโมเลกุลคู่ โมเลกุล 3 4 5 (dimmers, trimers, tetramers and pentamers) ของคาทีชินหรืออีพิคาทีชิน นอกจากนี้ มะเฟืองมีวิตามินซีมาก บรรเทาโรคเลือดออกตามไรฟัน มะเฟืองมีปริมาณพลังงาน น้ำตาลและเกลือโซเดียมต่ำ เหมาะกับการกินเพื่อควบคุมน้ำหนัก คุมน้ำตาลในเลือด หรือลดความอ้วน มีกรดผลไม้มาก ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางชำระล้างผิวกายและป้องกันการเกิดสิว

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มะเฟือง.  หมอชาวบ้าน,  (ตุลาคม), 2552, ปีที่ 31, ฉบับที่ 366, หน้า 37-38.