คำตอบ

SUPERNYL เป็นฟิล์มไนลอนที่จัดเรียงแบบ Biaxial มีคุณสมบัติป้องกันออกซิเจนที่ดีมาก ผลิตจากไนลอนด้วยกระบวนการ Co-extrusion สามารถป้องกันออกซิเจนได้ดีเทียบเท่ากับฟิล์มไนลอนเคลือบพอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ (PVDC) มีความแข็งแรงและโปร่งใส และสามารถพิมพ์สีได้สวยงาม จึงทำให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะฟิล์มห่ออาหารและวองบรรจุอาหาร ฟิล์มห่อเค้กและขนมอบ ซองบรรจุซอสและซุปเข้มข้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จีระวรรณ สุทธิลักษณ์. ศัพท์นี้มีความหมาย. วารสารการบรรจุภัณฑ์. ปีที่ 19, ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม –กันยายน), 2554, หน้า 8-9.