คำตอบ

ผู้ป่วยโรคไต ควรหลีกเลี่ยงการกินผักและผลไม้ที่มีสารดังต่อไปนี้ในปริมาณที่มากเกิน - กรดออกซาลิก (Oxalic acid)ปริมาณสูง ได้แก่ มันสำปะหลัง โกศน้ำเต้า ผักโขม ผักแพว ปวยเล้ง มะเฟือง ใบชะพลู แครอต หัวไชเท้า ใบยอ กระเทียม - กรดเด็งโคลิก (Denkolic acid) ในลูกเนียงดิบ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน - โพแทสเซียม (Potassium)สูง ได้แก่ ผักโขม หน่อไม้ ขี้เหล็ก ชะอม เห็ดโคน ใบกระเพรา กระถิน แครอต ผักแพว ผักคะน้า รวมถึง ผลไม้ (ทุเรียนก้านยาว ทุเรียนชะนี กล้วยหอมและกล้วยไข่)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ณัฏฐา รัชตะนาวิน. สารกันแดดใช้ปลอดภัย. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 37,ฉบับที่ 444(เมษายน) 2559 , หน้า 25.