คำตอบ

ในผงซักฟอกมีสารผสมอยู่หลายชนิดเช่น สารเรืองแสงที่ทำให้ผ้าขาว สารที่ทำให้ผ้านุ่ม รวมถึงสารเคมีบางอย่างที่ใช้ในการแต่งกลิ่นให้หอม สารเพิ่มฟอง ซึ่งมักจะล้างออกยาก หากสารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายจะเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร เป็นอันตรายต่อลำไส้ กระเพาะอาหารและตับ จึงไม่ควรใช้ผงซักฟอกมาล้างจาน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิสุทธิพร ฉ่ำใจ. วิธีเลือกอาหารปลอดภัย ไร้สารพิษ. กทม, ต้นธรรมสำนักพิมพ์, 2550, หน้า181