คำตอบ

น้ำมันกระเทียม หรือ Garlic Oil เป็นน้ำมันหอมระเหย (essential oil) ที่มีอยู่ในกลีบกระเทียม ในกลีบกระเทียมองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นน้ำ ซึ่งมีอยู่ถึง 60%  รองลงมาคือ  คาร์โบไอเดรต 30%  โปรตีน 6 %  มีไขมันอยู่เพียง 0.1% กระเทียมอุดมไปด้วย วิตามิน บี (บี1 บี2 บี3 บี5 บี6 บี9) วิตามินซี และเกลือแร่ 1% ได้แก่ แคลเซียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก แมกนีเซียม และเซเลเนียม ในกระเทียม ในกระเทียมมีน้ำมันหอมระเหย ที่เป็นส่วนประกอบ allyl  propyl disulphide diallyl  disulphide และสารประกอบซัลเฟอร์ที่มีส่วนประกอบซัลเฟอร์ ที่มีส่วนประกอบของ allicin alliin และ ajoene 
น้ำมันหอมระเหยกระเทียมมีอยู่ในกลีบกระเทียม วิธีการหลักในการสกัดน้ำมันหอมระเหยกระเทียมคือ การกลั่น ซึ่งจะได้น้ำมันหอมระเหยกระเทียมออกมาประมาณ 0.13-0.14 ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือ การสกัดด้วยวิธีการแช่ในน้ำมันพืช สกัดเย็น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คมสัน หุตะแพทย์. เผยความลับ น้ำมันสกัดเย็นสี่สหาย. เกษตรกรรมธรรมชาติ. ปีที่ 17, ฉบับที่ 10/2557, หน้า 32