คำตอบ

น้ำมะพร้าวสดเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มธรรมชาติที่ดี เด็ก หญิงมีครรภ์ หรือมารดาที่กำลังให้นมบุตรสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีผลข้างเคียง ยกเว้นผู้ดื่มมีแนวโน้มแพ้อาหารชนิดอื่นง่ายหรือแพ้ถั่วรุนแรงอยู่แล้ว และมีข้อแนะนำว่าหากกำลังรับประทานโพแทสเซียมเป็นอาหารเสริม ควรควบคุมระดับโพแทสเซียมในร่างกายด้วยเนื่องจากน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยโพแทสเซียมในปริมาณสูง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประทานพร. น้ำมะพร้าวเครื่องดื่มให้พลังงานจากธรรมชาติ. Update. ปีที่ 28, 307 (พ.ค) 2556, หน้า 32