คำตอบ

เถาวัลย์เปรียงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Derris scandens Benth และมีชื่อท้องถิ่น คือ เถาตาปลา เครือตาปลา เครือเขาหนัง พานไสน

-องค์ประกอบทางเคมี สารสำคัญที่พบในส่วนเถา (ลำต้น) ของเถาวัลย์เปรียงเป็นสารในกลุ่มไอโซฟลาโวน (Isoflavone) และไอโซฟลาโวน กลัยโคไซด์ (Isoflavone glycoside)

-สรรพคุณทางยา เถาเป็นยาแก้กระษัย แก้เส้นเอ็นขอด ทำให้เส้นอ่อนและหย่อนดี ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ เถาหั่นตากแห้งคั่วไฟ ชงน้ำดื่มแทนชา ใช้แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ถ้าใช้ดองเหล้าจะเป็นยาขับระดู นอกจากนี้ ยังนำมาใช้เป็นส่วนประกอบยาอายุวัฒนะเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สัญญา หกพุดซา. เถาวัลย์เปรียงสมุนไพรทางเลือกสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย การอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อเข่าเสื่อม. R&D NEWSLETTER. ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, (ตุลาคม-ธันวาคม), 2554, หน้า 4-5.