คำตอบ

ตัวอย่างของชีววัสุด(Biomaterials) จากธรรมชาติที่นิยมใช้ทางการแพทย์และยังคงมีใช้มากในปัจจุบันได้แก่

1.คอลลาเจน, เจลาติน (คอลลาเจนที่แปรสภาพ) 
- ประเภท / คุณสมบัติ : โปรตีน/ละลายได้ในกรด กระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
- แหล่ง : องค์ประกอบในเนื้อเยื่อทุกส่วน โดยเฉพาะในหนังและกระดูกสัตว์
- ศักยภาพการใช้งาน : วิศวกรรมเนื้อเยื่อ ศัลยกรรมความงาม อาหารเสริม เครื่องสำอาง สารห้ามเลือด

2. ไคโตซาน
- ประเภท / คุณสมบัติ : พอลิแซคคาไรด์/ดูดซับไขมันในกระเพาะ เคลือบผิว
- แหล่ง : เปลือกสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง ปู แกนหมึก แมลง
- ศักยภาพการใช้งาน : อาหารลดความอ้วน กระตุ้นการออกรากต้นไม้ เครื่องสำอาง ตัวนำส่งยา แผ่นกรองเลือด

3. ไฟโปรอิน
- ประเภท / คุณสมบัติ : โปรตีน/แข็งแรงและอยู่ในร่างกายได้นาน
- แหล่ง : เส้นใยไหม (หลังลอกกาวไหมแล้ว) ใยแมงมุม
- ศักยภาพการใช้งาน : สิ่งทอ วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
4. เซริซิน
- ประเภท / คุณสมบัติ : โปรตีน/ละลายน้ำ
- แหล่ง : กาวไหมจากน้ำทิ้งจากการสาวไหม
- ศักยภาพการใช้งาน : เครื่องสำอาง สารฆ่าเชื้อ อาหารเสริมสุขภาพ อาหารสัตว์
5. เซลลูโลส
- ประเภท / คุณสมบัติ : พอลิแซคคาไรด์/ดูดซับไขมันได้ดี อยู่ในร่างกายได้นาน
- แหล่ง : สร้างโดยแบคทีเรีย หรือเกิดจากการไฮโดรไลซ์พืช
- ศักยภาพการใช้งาน : แผ่นกรอง เครื่องสำอาง วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
6.ไขมันฟอสเฟต
- ประเภท / คุณสมบัติ : ไขมัน/โครงสร้างคล้ายเยื่อหุ้มเซลล์
- แหล่ง : ไข่แดง ไขมันจากถั่ว
- ศักยภาพการใช้งาน : เครื่องสำอาง ตัวนำส่งยาและสารพันธุกรรม อาหารเสริมสุขภาพ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โศรดา กนกพานนท์.  ชีววัสดุจากธรรมชาติเพื่อการแพทย์.  วารสารช่างพูด  ฉบับที่ 4/54, (กรกฎาคม-สิงหาคม), 2554, หน้า 10.