คำตอบ

ได้มีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมา โดยแปลงให้เป็นกระดาษทิชชูแล้วนำกลับมาใช้ได้อีก โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ให้ผู้ใช้สะดวกในการใช้งาน ผู้ที่ต้องการผลิตกระดาษทิชชูแค่เพียงนำกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วทั้งสองด้านเข้าไปในเครื่องดังกล่าว เครื่องจะทำการฉีกกระดาษออกเป็นชิ้น ๆ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการในการปั่นกระดาษชิ้นเล็ก ๆ เหล่านั้นผสมเข้ากับน้ำ จากนั้นจะมีการทำให้กระดาษที่ผสมน้ำกลายเป็นกระดาษเยื่อบาง ๆ และเป็นกระดาษทิชชูที่ใช้สำหรับห้องสุขา การผลิตกระดาษทิชชูจะใช้เวลาเพียง 30 นาที และใช้กระดาษรีไซเคิลเพียง 40 แผ่น ในการผลิตกระดาษทิชชูได้หนึ่งม้วน และสามารถผสมสีเพื่อเปลี่ยนสีกระดาษทิชชูเป็นสีต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 38 ฉบับที่ 164 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553) หน้า 23