คำตอบ

ปัจจุบันมีการนำไดโอดปล่อยแสง (Light-emitting diode: LED) มาใช้ในการส่องสว่าง ซึ่งข้อดีของการนำ LED มาใช้ สรุปได้ดังนี้ -โดยปกติแล้ว LED จะใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้ถุงประมาณ 90-95% -โดยทั่วไปถือว่า LED ให้แสงได้ 40,000 – 50,000 ชั่วโมง โดยบางรุ่นอาจอาจให้แสงได้นานถึง 100,000 ชั่วโมง - LED มีรูปร่าง และขนาดแตกต่างกันหลายรูปแบบ รวมทั้งมีสีต่างๆให้เลือกได้จำนวนมาก - LED ทำให้เกิดความร้อนได้น้อยกว่าการส่องสว่างชนิดอื่น จึงลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ และลดความสูยเสียจากพลังงานที่จะใช้ในการระบายความร้อนจากหลอดไฟธรรมดาลงได้ - LED มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีได้ เช่น มีการสั่นสะเทือนสูง หรือมีอากาศไม่ดี - LED สามารถเปิดและปิดได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการส่องสว่างชนิดอื่นและ LEDจำนวนมากสามารถหรี่แสงได้ - LEDให้ความสว่างเต็มพิกัดในเวลาเป็นไมโครวินาทีซึ่งเร็วกว่า หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไส้ - LEDสามารถทำให้ขนาดเล็กมากได้ จึงใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น - LED ไม่ได้มีสารพิษ เช่น ปรอท

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ถาวร อมตกิตติ์. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง.วิศวกรรมสาร.ปีที่ 68, ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม) 2558, หน้า 61.