คำตอบ

พรีไบโอติก (Prebiotic) หมายถึง ใยอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วไม่ถูกย่อยและดูดซึมโดยกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก สามารถผ่านลงไปยังลำไส้ใหญ่ เพื่อไปเลี้ยงหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ทำให้แบคทีเรียชนิดที่มีผลเสียต่อสุขภาพลดจำนวนลง อาหารตามธรรมชาติที่มีพรีไบโอติกมาก ได้แก่ ข้าวสาลี กระเทียม กล้วย หอมหัวใหญ่ ต้นหอม น้ำผึ้ง หน่อไม้ฝรั่ง และรากชิโครี โดยพรีไบโอติกที่มีการใช้มากที่สุดคือ Fructo-Oligosaccharide;FOS  และ Inulin
ประโยชน์ของพรีไบโอติก
1. ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตขอบอินนูลินและโอลิโกฟรุกโตส โดยเฉพาะ Bifidobacterium ช่วยป้องกันการติดเชื้อในลำไส้และป้องกันอาการท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อ
2. ช่วยควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในร่างกาย
3. ช่วยลดสารพิษหลายชนิดที่อาจสะสมตามผนังลำไส้
4. ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน
5. ส่งเสริมการดูดซึมแร่ธาตุ โดยเฉพาะแคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้
6. ลดการดูดซึมคลอเลสเตอรอล ที่มากับอาหารและที่ขับออกมาในรูปน้ำดี
7. ป้องกันมะเร็งลำไส้
8. ลดน้ำตาลในเลือด โดยการกระตุ้นฮอร์โมนอินเครทิน(incretin) ที่ลำไส้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกลักษณ์  ทวีโรจนกุล.  Prebiotic คืออะไร. วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี. ปีที่ 35, ฉบับที่ 203,(กุมภาพันธ์-มีนาคม) 2552, หน้า 70-71.