คำตอบ

การจัดเก็บอาหารแช่แข็งอย่างถูกวิธี ควรเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมกล่องหรือถุงที่สามารถจัดเก็บความเย็นได้ เพื่อเก็บให้อาหารแช่อยู่ในอุณหภูมิต่ำตลอดเวลา เมื่อถึงบ้านก็ต้องรีบจัดเก็บในช่องแช่แข็งทันที โดยหากเก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ -12 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นานประมาณ 3 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากแช่ในช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิประมาณ –18 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บได้นานขึ้น โดยบางผลิตภัณฑ์สามารถเก็บได้ถึง 18 เดือน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สงวนศรี เจริญเหรียญ. อาหารแช่แข็ง คงคุณค่าบริโภคได้อย่างมั่นใจ. Food Focus Thailand . ปีที่ 11, ฉบับที่ 129, 2559, หน้า 53