คำตอบ  :  ในทุกส่วนที่นำมากินได้ของถั่วพู เช่น ดอก ใบอ่อน  หัวใต้ดิน ล้วนประกอบไปด้วย โปรตีนและธาตุอาหารต่างๆ เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม  และเหล็ก  นอกจากนี้ในเมล็ดถั่วพูแก่  มีโปรตีนร้อยละ  29-37 มีกรดอะมิโนและกรดอะมิโนจำเป็น หลายชนิด คล้ายถั่วเหลือง เมล็ดถั่วพูมีน้ำมันร้อยละ 16-18  ประกอบด้วยกรดโอเลอิกร้อยละ 39 กรดไลโนเลอิกร้อยละ 27  และมีกรดบีเฮนิคและกรดพารินาริก ซึ่งไม่ทำให้เกิดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรณ์กาญจน์  ภมรประวัติ. กินตามสี.กรุงเทพฯ. หมอชาวบ้าน. 2553. หน้า 21-23.