คำตอบ : หากร่างกายขาด Biotin จะมีอาการ ผมร่วง, เหี่ยวย่น,  หรือมีรอยตีนกาก่อนวัยอันควร  และผิวหนังเป็นผื่นตกสะเก็ด การขาดไบโอตินส่วนใหญ่มักจะเกิดในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ติดสุราเรื้อรัง ผู้อยู่ในวัยชรา และผู้ที่เล่นกีฬา รวมทั้งผู้ที่มีอาการท้องเสียเป็นเวลานานๆ การใช้ยาบางชนิดเช่นยาประเภทแอนตี้ไบโอติกต่างๆ ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายแบคทีเรียที่สำคัญก็อาจจะเป็นสาเหตุของการขาดวิตามินและไบโอตินได้  แหล่งอาหารที่มีไบโอตินจากสัตว์จะมีมากในเครื่องใน จากพืชพบในถั่วเมล็ดแห้งและพืชตระกูลถั่ว ขนมปังโฮลวีต และซีเรียล ผลไม้เปลือกแข็ง

เอกสารเกี่ยวข้อง : ศิริลักษณ์  พิมพ์วรเมธากุล. คู่มือดูแลสุขภาพ เล็บ ขนหรือเส้นผมและผิวหนัง. นนทบุรี. โอเอ็นจี การพิมพ์. 2552,  หน้า 36-37.