• สามารถบ่งชี้ชนิดของพลาสติกได้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร และไม่ใช่อาหาร หรือการแยกประเภทพลาสติกที่ใช้งานแตกต่างกันแต่ผลิตจากพอลิเมอร์ชนิดเดียวกัน ทำให้สามารถคัดแยกขยะพลาสติกสำหรับการนำกลับไปรีไซเคิล
  • สามารถเคลือบหมึกฟลูออเรสเซนต์ได้ทั้งบนฉลากทั่วไปและฉลากฟิล์มหด โดยไม่กระทบต่อการทำฉลากหรือการสร้างเบรนด์เดิมที่มีอยู่
  • ฉลาก PRISM มีความคงทน แม้จะถูกทำให้แบนยับ หรือสกปรก  ก็ยังสามารถตรวจจับได้อย่างดาย นอกจากนี้สารฟลูออเรสเซนต์ที่เคลือบอยู่ยังสามารถล้างออกได้ง่าย ในระหว่างขั้นตอนการรีไซเคิลโดยไม่เหลือร่องรอย
  • สามารถคัดแยกได้อย่างรวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง มีประสิทธิภาพในการคัดแยกได้มากกว่า 95%

เอกสารเกี่ยวข้อง : เทคโนโลยี PRISM การทำสัญลักษณ์ที่มองไม่เห็น ช่วยในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์อาหารประเภท PP. วารสารบรรจุภัณฑ์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563), หน้า 21-22.

     แคมเปญของศิลปินชาวฝรั่งเศส alice amiel นำเสนอข้อความในเชิงป้องกันทางนิเวศวิทยาบนซองบุหรี่ เพื่อจะให้ผู้สูบบุหรี่ตระหนักและใส่ใจในการทิ้งก้นบุหรี่อย่างถูกที่ถูกทาง คือ ทิ้งลงถังขยะ หรือที่เขี่ยบุหรี่

     ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยว่า กทม. เตรียมเปิดตัวศาลาที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทางโฉมใหม่แห่งแรกบริเวณแยกพระราม9 ฝั่งเซ็นทรัลพระราม 9 ในวันที่ 30 ก.ค.นี้

การศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้แสดงว่าผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสบางรายมีการทำงานของ T Cells ในระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขา

     ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยว่า กทม. เตรียมเปิดตัวศาลาที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทางโฉมใหม่แห่งแรกบริเวณแยกพระราม9 ฝั่งเซ็นทรัลพระราม 9 ในวันที่ 30 ก.ค.นี้